Karaikal Showroom

Karaikal Show room

Shenbaka Cars Pvt Ltd
No: 173/3, Nagore Main Road, Oduthurai Village,
Karaikal
Pondicherry - 609602
Phone : 04368 - 227800

Service station

Shenbaka Cars Service
No: 173/3, Nagore Main Road, Oduthurai Village,
Karaikal
Pondicherry - 609602
Phone : 04368 - 227800